Impressum

Údaje podle § 5 TMG:

Anton Clemens GmbH & Co. KG
Kunststoffverarbeitung
Braunsberg 35
51429 Bergisch Gladbach
Telefon +49(0)2204. 9899-0
Telefax +49(0)2204. 9899-98
info@anton-clemens.de

Odpovědný společník

Anton Clemens GmbH
Sídlo: Bergisch Gladbach  
Rejstříkový soud: Amtsgericht Köln
Rejstříkové číslo: HRA 45631
Daňové identifikační číslo (§ 27a):
St.-Nr. 204/5868/0114

Zastoupena jednateli:

Walter Clemens
Heribert Clemens

Odpovědný společník

Anton Clemens s.r.o.
Sídlo: Milíkov 42, 34901 Stříbro
Rejstříkový soud: Kreisgericht in Pilsen – CZ
Rejstříkové číslo: 28047125
Daňové identifikační číslo:CZ28047125
Datová schránka: 9jfmm7q

Zastoupena jednateli:

Walter Clemens
Pavel Buba

Odpovědná za obsah stránek (§ 55 Abs. 2 RStV):

Eva Clemens
Anton Clemens GmbH & Co. KG
Braunsberg 35
51429 Bergisch Gladbach

Grafická úprava:

sitzgruppe – Meyer Rath Uphaus GbR
www.sitzgruppe.de

Fotogrefie

Nils Hendrik Mueller
www.nilshendrikson.de

anton clemens GmbH & Co. KG

Technické zpracování

Oevermann Networks GmbH
www.oevermann.de

Odpovědnost

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se dozvíme o příslušných porušeních, tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení zákona rozumné. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Duševní vlastnictví

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají evropskému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského zákona vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.